'75 JAAR VRIJHEID' WESTERBORK en VRIJHEIDSFEEST DRENTHEPOP WORDEN VERPLAATST.
De St. 'Westerbork: Dorp van de Vrijheid' heeft in overleg met Striethouldt Catering / St. Drenthepop besloten het evenement '75 jaar Vrijheid' Westerbork te verplaatsen. Alhoewel het evenement net buiten de periode ligt, dat evenementen met meer dan 100 personen tot en met 31 maart van overheidswege niet door mogen gaan, acht het bestuur van genoemde stichting de situatie daarna te onzeker om het evenement van 6 t/m 12 april te houden. Besloten is om '75 jaar Vrijheid' Westerbork voorlopig en onder voorwaarden te verplaatsen naar week 22 (25 tot en met 31 mei 2020). De komende weken zal duidelijk worden of dit een haalbaar traject is. Desalniettemin wordt doorgewerkt aan de organisatie van het evenement. Alle relaties worden op de hoogte gebracht van dit besluit met het verzoek rekening te houden met de mogelijkheid dat het evenement in week 22 alsnog wordt gehouden.