HUISREGELS

Indien u zich bevindt op het evenemententerrein aan de Oude Beilerweg tijdens Drenthe Pop bent u verplicht zich aan de hierna volgende huisregels te houden. U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie Stichting Drenthe Pop, security en bevoegden op te volgen.

 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op ons terrein.
 • Polsbandje is verplicht te dragen, zonder polsbandje geen consumpties te bestellen.
 • Op ons terrein wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen onder de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar mogen geen drank kopen en consumeren. Bij twijfel kunnen de medewerkers, security of andere bevoegden om legitimatie vragen. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij te allen tijde op gronde van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
 • Het is voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein.
 • Het betreden van ons terrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • Het betreden van de feesttent op vrijdag- en zaterdagavond is alleen mogelijk via een geldig toegangsbewijs.
 • Stichting Drenthe Pop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.
 • Het is ten strengste verboden op ons terrein drugs te gebruiken, te verhandelen of te bezitten.
 • Wanneer u onder de invloed van drugs en/of teveel alcohol verkeert, kan u de toegang ontzegd worden door security of andere bevoegden
 • Het is ten strengste verboden materialen, zoals flessen, wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht op ons terrein bij u te hebben. Eventueel gevonden flessen, wapens en of andere verboden spullen worden in beslag genomen en zo nodig overgedragen aan de politie.
 • Roken in de tent op het evenemententerrein is NIET toegestaan.
 • Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u ons terrein te verlaten.
 • Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.
 • Zorg ervoor altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, De medewerkers van de organisatie, security of andere bevoegden kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen zij u de toegang tot het DrenthePoP weigeren.
 • Op grond van uw gedrag op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie u te allen tijde de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
 • De organisatie, security of andere bevoegden heeft het recht, bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers onmiddellijk de toegang tot het terrein te ontzeggen.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 • Consumptiemunten DrenthePoP zijn alleen geldig en worden niet teruggenomen. De munten blijven geldig, bij een volgende Drenthepop editie. U kunt ze dus bewaren tot volgend jaar.
 • Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen vanaf het terrein.
 • Er is een EHBO post aanwezig.
 • Door aanwezig te zijn op DrenthePoP, geef je automatisch toestemming dat we  foto’s mogen maken en gebruiken (waar jij misschien wel op staat).
 • Toegang DrenthePoP is vanaf 15 jaar.